Luet sivua

Energiainvestointituki

 

Sähköautoille ja niiden latauslaitteille on myönnetty energiatukea yhteensä n. 10 M€ demonstraatiohankkeeseen osallistuville yrityksille. Ajoneuvojen osalta tuki on 30% leasing-maksun pääomaosuudesta ja latauspisteiden osalta 35% investoinnista. Tuen hyödyntäminen edellyttää hakeutumista energiatuen piiriin. Näiltä sivuilta löydät lisätietoa tuesta. Tutustuttuasi tuen ehtoihin voit hakeutua tuen piiriin täyttämällä tämän kaavakkeen. Uudet yritykset hyväksyy Työ- ja elinkeinoministeriö. Hyväksyminen tapahtuu kootusti.

Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on sovittu, että tukiin liittyvien Tekesin yrityshankkeiden koordinaattorit vastaavat keskitetysti tuen hakemisesta ja sen maksatuksesta tuen lopullisille saajille sekä neuvovat, mikäli tarvittava tieto ei löydy täältä. Pääkaupunkiseudun sähköinen liikenne -hankkeen koordinaattorin, Elias Pöyryn, yhteystiedot löytyvät Koordinaattori-sivulta.

Mikäli yrityksesi on jo tuen piirissä voit lähettää siihen liittyvät kysymykset  – joihin et löydä vastausta näiltä sivuilta – osoitteeseen energiatuki@eera.fi

Vuoden 2014 aikana hankituille leasing-autoille mahdollisuus hyödyntää täydet 36 kk energiatuet

Työ- ja elinkeinoministeriö on päätöksessään 4.12.2013 päättänyt pidentää energiatuen tukisitoumuksen voimassaoloaikaa vuoden 2017 loppuun saakka. Tämä tarkoittaa että vuoden 2014 aikana hankitulle leasingajoneuvolle on mahdollista saada täydet 30% energiatuet koko 36 kuukauden ajalta. Esimerkkinä kerrottakoon että 36 kuukauden tuki tarkoittaa Nissan Leafin kohdalla noin 8 000 euroa, Mitsubishi Outlanderin kohdalla noin 9 800 euroa ja Mercedes Benz Vito E-Cellin kohdalla noin 18 000 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy vielä vuoden 2014 aikana uusia hakijoita energiatuen piiriin. Seuraavan kerran tuenhakijoita käsitellään kesäkuussa.  Tuen piiriin voi hakeutua täyttämällä tämän kaavakkeen viimeistään 13.06. mennessä. Kesäkuun käsittelyn jälkeen seuraava käsittely tapahtuu syyskuussa.

Energiainvestointituen hyödyntäminen pähkinänkuoressa

1. ASKEL: HAKEUTUMINEN ENERGIATUEN PIIRIIN

 • Tutustu energiainvestointitukeen näiden sivujen avulla
 • Ilmoita yrityksesi tai yhteisösi halusta päästä tuen piiriin täällä. 
 • Yrityksen tulee olla hyväksytty tuen piiriin työ- ja elinkeinoministeriön toimesta ENNEN investointien toteuttamista
 • Koordinaattori on sinuun yhteydessä, kun hakemuksesi on käsitelty

2. ASKEL: ENERGIATUKISOPIMUS JA INVESTOINTISUUNNITELMA

 • Allekirjoita energiatukisopimus ja toimita se koordinaattorille
 • HUOM!! Jos aiot hankkia ajoneuvon, jonka hankintamäärä on rajoitettu, tarkista ensin koordinaattorilta, että kiintiössä on tilaa
 • Toimita investointisuunnitelma tuen koordinaattorille sähköpostitse osoitteeseen energiatuki@eera.fi. Kuvaa viestissäsi suunniteltu investointisi ajoneuvoihin ja/tai latausratkaisuihin, investointien ajankohta ja suuruus (kappalemäärät sekä euromäärät) sekä kuinka paljon yrityksenne suunnittelee käyttävänsä energiatukea investointeihin (tuki ajoneuvojen kohdalla max. 30% ja latauslaitteiden kohdalla max 35%)
 • Koordinaattori on sinuun yhteydessä, mikäli investointisuunnitelma edellyttää täydentämistä

3. ASKEL: INVESTOINTI JA KÄYTTÖÖNOTTOILMOITUS

 • Toteuta hyväksytyt ja tekemäsi suunnitelman mukaiset investoinnit
 • Täytä käyttöönottoilmoitus investointipäätöksen yhteydessä

4. MAKSATUSSELVITYS JA TUEN VASTAANOTTO

 • Täytä maksatusselvitys ja toimita se koordinaattorille (ohjeet TUEN MAKSATUS -sivulla)
 • Koordinaattori on sinuun yhteydessä, mikäli maksatusselvitys edellyttä täydentämistä
 • Koordinaattori tulouttaa sinulle yrityksesi tukiosuuden Työ- ja elinkeinoministeriön maksettua tuet

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS